Predstavnici Sarajevske filharmonije na Internacionalnoj konferenciji u Rimu

6

U Rimu se danas održava Internacionalna konferencija u organizaciji regije Lazio na kojoj će biti predstavljeni rezultati trogodišnjeg projekta pod nazivom “Music Up Close Network” programa Kreativne Evrope.

Predstavnici Sarajevske filharmonije, kao jednog od partnera ovog projekta, na konferenciji će predstaviti finalne rezultate ostvarenih projektnih aktivnosti. Osnovna ideja vodilja cjelokupnog projekta bila je približavanje orkestarske muzike mladoj publici, te razmjena ideja i iskustava sa istaknutim evropskim orkestrima.

Lider cjelokupnog projekta je Nacionalna akademija Santa Cecilia iz Rima, dok su ostali partneri L‘Auditori de Barcelona, Niederland Philharmonic Orchestra, Fondacija Yehudi Menuhin, Nacionalni orkestar Lille, Akademija Branimir Slokar Ljubljana i Muzički centar Crne Gore.

U okviru konferencije bit će održan i okrugli sto o temi “Regionalna kulturna politika i međunarodna saradnja” na kojem će, uz predstavnicu Evropskog parlamenta Silviju Costa, predsjednika Fondacije Nacionalne Akademije Santa Cecilia Michelea dall’Ongaro, italijansku Ministricu kulturnog naljeđa Annu Canticello, kao predstavnica BiH učestvovati profesorica Muzičke akademije u Sarajevu i umjetnička direktorica Opere Narodnog pozorišta Sarajevo Adema Pljevljak Krehić.

Ograničeno trajanje projekta od tri godine bilo je nedovoljno da bi se ostvarile sve potencijalne ideje i međusobne saradnje za koje je stvoren prostor i želja.

Iz Sarajevske filharmonije vjeruju da je projekat MUCN bio veoma uspješan, da su ravnopravno učestvovali sa ostalim partnerima renomiranih evropskih orkestara, te da je izgrađen put za buduće saradnje i projekte koje finansira Evropska unija, saopćeno je iz Sarajevske filharmonije.