Priebe poblematizirao vladavinu prava u BiH: Kritikovao sve osim međunarodne zajednice

117
Povodom 4. sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju održanog u Briselu danas je Reinhard Priebe predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u BiH.

Izvještaj eksperata je rezultat “Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH”, koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

U izvještaju koji je objavljen problematizirano je funkcionisanje vladavine prava u našoj državi.

“Problemi sistemske vladavine prava se ne pojavljuju samo unutar pravosuđa, oni utječu i na sva druga područja. Da bi društvo bilo uspješno u suzbijanju korupcije, potrebna je kultura integriteta. Kao važna komponenta vladavine zakona sistema, postojeća nadzorna i preventivna tijela moraju obavljati svoje dužnosti uz odlučnost i odgovornost. Štaviše, civilno društvo i mediji igraju važnu ulogu u jačanju vladavine zakona, što je na impresivan način pokazano u javnosti”, navodi se u zaključcima u izvještaju.

Priebe u ovom izvještaju kao ekspert EU navodi da je potrebno uspostaviti povjerenje u pravosuđe.

U izvještaju je konstatovano da se pravosuđe u BiH ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije, te da se VSTV široko doživljava kao neprihvatljiva snaga u pravosuđu koja služi utjecajnim osobama i “raznim interesima i političkim pokroviteljima”.

Priebe je naveo sve mane vladavine prava ali je zaboravio kritikovati međunarodnu zajednicu koja je provela cjelokupnu reformu pravosuđa.

Podsjećamo, cilj međunarodne zajednice bio je reformisanje pravosudnog sistema s ciljem unapređenja pitanja njegove nezavisnosti, te jačanja efikasnosti i efektivnosti.

Prva faza reforme započela je 2001. godine. Prvobitno, 2003. godine uspostavljena su tri Visoka sudska i tužilačka savjeta (VSTS), koja su 2004. godine spojena u jedan VSTS. Ministarstvo pravde BiH, Sud BiH, te Tužilaštvo BiH, uspostavljeni su 2003. godine a u junu 2008. godine, relevantne pravosudne vlasti usvojile su Strategiju reforme pravosudnog sektora.

Međunarodna zajednica uništila je sistem koji je ranije postojao u koji su građani imali više povjerenja. Danas, u ovakvo pravosuđe povjerenje nemaju ni građani, ni međunarodna zajednica a ni države članice Evropske unije.

(Index.ba)