Projekt RCC o integraciji Roma u Sarajevu o zapošljavanju i stanovanju Roma

41

U sklopu Projekta za integraciju Roma Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) zajedno s nacionalnom kontakt osobom za integraciju Roma u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak će biti organiziran sastanak na kojem će biti riječi o najnovijim informacijama u vezi sa integracijom Roma u cilju davanja preporuka za poboljšanje politike za integraciju Roma u BiH.

Specijalna pažnja bit će usmjerena na zapošljavanje i stanovanje, u okviru predstavljanja Plana o integraciji Roma za razdoblje 2019. – 2021. – koji će usmjeriti tehničku pomoć Vladi kada je u pitanju podrška formalizaciji neprijavljenog rada i legalizaciji stanova za Rome.

Zaključci sa sastanka bit će uključeni u daljnje planiranje i provedbu tehničke pomoći koju pruža RCC Projekt za integraciju Roma, financiran od Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo.

Sastanak Nacionalne platforme otvorit će uvodnim obraćanjima voditelj tima, Vijeće za regionalnu saradnju, projekt Integracija Roma Orhan Usein, pomoćnica ministra za ljudska prava i nacionalna kontakt osoba za integraciju Roma Saliha Đuderija i šef operativnog III odjeljenja (društveni razvoj, civilno drušvo i prekogranična saradnja) predstavnik Delegacije EU u BiH Gianluca Vannini, najavljeno je iz RCC-a.