Pronađena bakterija u kukuruzu iz Mađarske

33

Agencija za sigurnost hrane BiH obaviještena je da je u BiH isporučen smrznuti kukuruz iz Mađarske, koji je pakovan u Poljskoj.

Kako piše Agencija, u njenu je pronađena bakterija Listeria monocytogenes iznad dozvoljene granične vrijednosti. Radi se o smrznutom kukuruzu Rainbow, težine 450 g i jedan kilogram.

“Agencija je svu raspoloživu dokumentaciju dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u BiH od kojih je zatraženo da sprovedu mjere kontrole, utvrde sljedivost proizvoda i dostave Agenciji povratnu informaciju o preduzetim mjerama i rezultatima kontrole”, navode u Agenciji.

Ističu da će detaljnije informacije biti poznate nakon prijema povratne informacije od strane inspekcijskih tijela.

“Neusklađenost je utvrđena samokontrolom, a obavijest o neusklađenosti dostavila je Finska”, ističu u Agenciji.