Razlika između ideje i inovacije

62

Gdje se inovacije dešavaju? Da li na brojnim sesijama na kojima se razmjenjuju ideje, ili u sobi punoj bilješki, da li je to otkriće koje vam dođe kad se tuširate? Ne! Inovacije se dese kada promjena, koju one predstavljaju, zaživi.

U toku života, sjedimo na brojnim sastancima na kojima se raspravlja o novim idejama i pravcima u kojima kompanije trebaju ići. Sjajni razgovori, puno ideja, nekad i sa prezentacijama, neko čak nekad predstavi i plan. To nije inovacija, to je projektna dokumentacija, možda bi se moglo nazvati planiranje, možda čak i strategijsko razmišljanje, ali ne inovacija.

Kako nastaje inovacija

Inovaciju ne možete jednostavno stvoriti, ne može se apstrahovati i inovacija se ne nalazi na papiru. Inovacija je ostvarivanje izvedivog i održivog rješenja, koje donosi vrijednost onima koji je koriste. Poznati kanadski kompjuterski stručnjak i dizajner, Bill Buxton, navodi “dugi rep inovacije”, odnosno da svi inovativni proizvodi trebaju 20 godina da bi zaživjeli. Isto tako, Buxton vjeruje da se ovaj rok može smanjiti, ali samo ako kompanije idu sa inovacijama, a ne samo sa proizvodnjom ideja. Ideje pripadaju u laboratorije, inovacije na tržišta. Ideje mogu biti lak način izbjegavanja obaveza da se proizvede inovacija.

Velike ideje i mašta su sjajni, oni utiru put kompanijama da budu uspješne. Ono što je bitno zapamtiti je da se inovacije ne dešavaju u vakumu. To je proces saradnje koji zahtijeva razmišljanje van uredskih okvira, van okvira kompanije, nekad čak i industrije. To je timski sport u kojem se prelaze granice i linije funkcioniranja, sa multidisciplinarnim pristupom, a koji uključuje puni kapacitet istraživanja i razvoja. Zato se, često, inovacije nazivaju revolucionarnima.

Moderni inovativni proizvodi

Primjer je Google, koji je totalno okrenuo tehniku traženja u oruđe bez koje većina nas ne bi mogla zamisliti život. Ili Philip Morris International, jedan od najvećih duhanskih proizvođača, sa svojim IQOS uređajem, koji ne proizvodi dim, ni katran ni pepeo, i koji je bolja alternativa za pušače. Apple sa iPhonom je nepovratno promijenio način na koji koristimo mobilne telefone.

Mogući problemi

Tužna je činjenica da mnoge dobre ideje ne postanu inovacije. Za neke, problem koji bi trebale riješiti nije pravilno identificiran i ciljna grupa ga vidi kao suvišnog, neupotrebljivog i nerelevantnog za stvarni problem. Također, kompanije ili pojedinci moraju izmisliti «novu realnost», ovo se naziva rekonceptualizacija i najteže je ciljne grupe navesti da vide novu realnost, jer ljudi su skeptični kad dođe do promjena i inovacija. Mnoge dobre ideje ne postanu inovacije jer im fali krajnja karika u lancu: usavršavanje. Nijedan proizvod nije savršen samim stvaranjem, on zahtijeva usavršavanje i dodatne inovacije, jer inače je modni hir…

Ukoliko je vaš cilj da pokrenete «sljedeću veliku stvar», to mora početi sa inovacijom, ali to je tek početak. Da li možete napraviti prelaz sa evolucije na revoluciju?