Sankcije za uposlene koji ne poštuju Sporazum o korištenju jedinstvenog kupona za penzionere

44

Nakon više pritužbi od strane građana o tome kako uposlenici KJKP «Gras» na pojedinim linijama ne poštuju Sporazum o korištenju jedinstvenog kupona za penzionere, koji je potpisan između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, KJKP “Gras” d.o.o. Sarajevo i “Centrotransa”, resorno ministarstvo je poslalo upozorenje Upravi KJKP “Gras”.

U upozorenju je zatraženo da uposlenici “Gras”-a poštuju Sporazum, te da se protiv onih koji to ne budu izvršavali poduzmu mjere u skladu s važećim Pravilnikom o radu.

Shodno upozorenju, v.d. generalni direktor KJKP “Gras” je izdao naredbu svima u odgovornom lancu, uključujući vozače tramvaja, trolejbusa, autobusa i minibusa, da se pridržavaju Sporazuma.

U slučaju nepoštivanja ove naredbe, bit će pokrenuta prijava radi povrede radne obaveze.