Sastanak predstavnika Hrvatske stranke BiH i Hrvatske stranka prava

111

O aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Izbornom zakonu i zajedničkoj saradnji, u Novom Travniku razgovarali su predstavnici Hrvatske stranke BiH i Hrvatske stranka prava.

HSP je predstavio nedavno usvojenu stranačku Deklaraciju, koja će biti razmatrana na stranačkim tijelima Hrvatske stranke BiH.

Ostaje pitanje hoće li ovo značiti zajednički nastup na općim izborima.