SDA ga ne da: Novalićev stranački kolega Isović na poziciji direktora Porezne uprave FBiH dok traje sudski proces

553

Premijer Federacije BiH sazvao je konferenciju za novinare gdje je želio da pojasni razloge prekidanja zadnje sjednice Vlade FBiH održane 08.02.2018. godine, kada je trebalo biti razmatrano poništenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije.

“Premijer je dužan osigurati javnost, zakonitost i transparentnost rada. Nijedna od ove tri tačke nije bila ispunjena. Ova tačka je prijavljena minutu prije početka sjednice, agencija za državnu službu vrši izbor kandidata i ovdje smo govorili o poništavanju izbora, za šta nismo ni nadležni. Mi smo nadležni za potvrđivanje kandidata. A kada je u pitanju transparentnost, nakon što je ministrica Milićević izložila, mi nismo ni znali imena kandidata koja treba da budu izabrana za direktora i zamjenika direktora, a kamoli da smo imali njihov CV”, rekao je Novalić i dodao da toga nema ni dan danas.

Vlada FBiH 15.06.2017. godine je donijela odluku za raspisivanje javnog konkursa za direktora i zamjenika direktora porezne uorave FBiH.

“Agencija za državnu službu je raspisala konkurs 13.10.2017. godine. Ministarstvo finansija FBiH je imenovalo dva člana komisije, dok je Agencija za državnu službu predložila jednog člana sa federalne liste eksperata. Na navedeni sastav komisije je došla samo jedna žalba koju je odbor za žalbe FBiH odbio kao neosnovanu. Kandidat koji se žalio se uopšte nije pojavio na obavezujućim ispitima znanja”, rekao je novinarima Novalić.

Na pomenutim ispitima znanja jedini koji je položio pismeni ispit koji je eliminatoran bio je Isović Šerif sa 96 poena, tvrdi Novalić i dodaje kako drugi nisu prošli ovaj prag.

“Listu uspješnih kandidata sa prvorangiranim Isovićem Agencija za državnu službu dostavlja Federalnom ministarstvu finansija 24.12.2017. godine”, kaže Fadil Novalić, aludirajući na nezakonitosti u smjeni Šerifa Isovića sa pozicije v.d. direktora Porezne uprave FBiH.

Inače, direktor Agencije za državnu službu je Refik Begić, koji uprkos tome što bi državni funkcioneri trebali biti neovisni o političkim strankama,  prisustvuje sjednicama Predsjedništva  SDA stranke, iako ne bi smio.

“Ministrica Milićević (HDZ) je po zahtjevu Agencije za državnu službu bila obavezna Vladi FBiH predložiti rezultat konkursne procedure. Ovakav prijedlog ministarstva finansija nije nikada došao, umjesto toga došao je potpuno suprotan prijedlog, a to je da se poništi konkursna procedura jer nisu ispunjeni uvjeti za izvod dirketora i zamjenika direktora Porezne uporave FBiH”, rekao je Fadil Novalić.

Novalić tvrdi da se u javnosti spekulisalo da nijedan kandidat nije ispunio uslove da bude zamjenik, kao i da je netačno da se pripremao prijedlog za ponovno imenovanje istih kandidata za vršioce dužnosti na period od 90 dana.

“Prijelog za imenovanje bio je bez imena i ja sam odlučio prekinuti sjednicu Vlade FBiH. Imao sam na to ne zakonito pravo nego zakonitu obavezu”, tvrdi Novalić.

Novalić kaže kako konkurs može biti poništen samo ako za to postoji opravdani razlog i ukoliko je taj zahtjev ponesen prije ispita općeg znanja.

Šerif Isović, v.d. direktora Porezne uprave FBiH
Šerif Isović, v.d. direktora Porezne uprave FBiH

“Kao premijer nastojim od početka da u javnoj službi zapošljavam stručne, sposobne i neovisne kadrove ili profesionalce”, tvrdi Fadil Novalić, iako je trenutni v.d. direktora Šerif Isović Novalićev stranački kolega.

Šerif Isović, inače kadar SDA i dalje obavlja funkciju v.d. direktora Porezne uprave. Pokrenuo je i sudski proces koji će dok traje, Isovića držati na ovoj poziciji, obzirom da Novalić neće nastaviti prekinutu sjednicu dok ne dođe sudska odluka.

Vlada FBiH će nastaviti sa radom iduće sedmice budući da se seli iz sadašnjih prostorija u druge, kazao je premijer Federacije BiH i naredne sjednice će ići regularno sa svojim tačkama dnevnog reda. Prekinuta sjednica na kojoj se raspravlja o smjeni Isovića sa pozicije v.d. direktora Porezne uprave FBiH se neće nastaviti dok Novalić ne odluči drugačije, a niti jednog od zamjenika premijera FBiH nije želio da ovlasti kako bi sjednica mogla biti nastavljena.

Novinarka: Merima Druškić