Senat Univerziteta odobrio: Studentski parlament traži dodatni ispitni termin, čeka se saglasnost ministra

21

Studentski parlament traži od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i resornog ministra davanje saglasnosti za dodatni ispitni termin.

– Senat Univerziteta u Sarajevu je 9. septembra usvojio zaključak kojim odobrava dodatni ispitni termin u drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Dodatni ispitni termin će se realizovati od 1.do 10. oktobra, u kojem student može polagati jedan ispit.

Nažalost, Univerzitet još nije dobio saglasnost Ministarstva za realizaciju ovog ispitnog termina, iako je zaključak poslan odmah nakon sjednice. S obzirom da je do kraja mjeseca ostalo još tri radna dana, da su naše kolege jako nervozne zbog iščekivanja ispitnog termina koji im je potreban, pozivamo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade na čelu sa ministrom Anisom Krivićem da hitno da pismenu saglasnost na zaključak Senata – navodi se u saoćenju Studentskog parlamenta.