Sindikat poručio Vladi KS: Generalni štrajk u slučaju nepostizanja dogovora

117

Prošireni Upravni odbor Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika na današnjoj sjednici u Sarajevu odlučio je da će Vladi Kantona Sarajevo uputiti posljednje upozorenje za organiziranje sastanka na kojem treba postići dogovor o Granskom kolektivnom ugovoru za KS, Zakonu o platama, te o još nekoliko rješenja koja će poboljšati položaj radnika iz ove grane.

Vladi KS je poručeno da, ukoliko se ne iznađu prihvatljiva rješenja, slijedi generalni štrajk državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Na današnjoj sjednici kojoj su prisustvovali svi članovi sindikalnih odbora svih šest sindikalnih organizacija ovog reprezentativnog sindikata istaknuto je da se radnici iz ove grane moraju izjednačiti sa ostalima u Kantonu Sarajevo, poput radnika u obrazovanju, zdravstvu, policiji…

„Trend urušavanja naših prava se iz godine u godinu nastavlja, a mi samo tražimo ono što nama pripada. Tražimo granski kolektivni ugovor na nivou KS, a ne na nivou Federacije BiH, ali međutim za to u Vladi KS nemaju sluha“, rečeno je danas.

Istaknuto je da Sindikat traži granski kolektivni ugovor kako bi se izbjegle radničke tužbe, te da će biti zatraženo da se i za ovu granu uvede satnica, a ne da imamo osnovicu kao do sada.

Sindikat također traži i ukidanje boda u okviru Zakona o platama, o kojem se treba postići dogovor na osnovu opravdanih sindikalnih zahtjeva i relevantnih ekonomskih parametara.

Ističu da su izgubili strpljenje i da ne žele više gledati kako drugi ostvaruju svoja prava u punom kapacitetu, dok se prava državnih službenika i namještenika opstruiraju, kao i da u ovoj grani ne postoji trka više reprezentativnih sindikata već da postoji jedan reprezentativni sindikat u KS a to je Sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, dok ostali sindikati u svom članstvu imaju manji dio državnih službenika i namještenika.

„Nadamo se da će Vlada KS udovoljiti našim zahtjevima kao što su učinili obrazovanju, policiji i zdravstvu, te time spriječiti nezadovoljstvo državnih službenika i namještenika koje će iskazati štrajkom“, poručeno je sa današnje sjednice.