Skaka nakon usvajanja Budžeta za 2019.: Razvojni projekti i ispunjavanje vizije Sarajevo 2020.

18

Na prijedlog gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, sa 19 glasova za usvojilo je danas Budžet za 2019. godinu.

Tim povodom, gradonačelnik Skaka je zahvalio gradskim vijećnicima na podršci i konstruktivnom procesu usvajanja ovog najvažnijeg akta za djelovanje Grada Sarajeva u iznosu od 18.372.170,80 KM.

“Fokus Budžeta za 2019. godinu je na razvojnim projektima kojima nastavljamo ispunjavati našu viziju Sarajeva 2020. Smanjili smo ukupnu potrošnju, a povećali efikasnost i realizaciju. Grad Sarajevo nikad do sada nije imao ovako značajnu poziciju i ulogu u napretku cijele države. Nakon godine koja je bila najuspješnija u posljednjih nekoliko decenija, isplanirali smo budžet koji će nam omogućiti da ostvarimo i bolje rezultate”, istakao je gradonačelnik Skaka.

Grad Sarajevo će prema usvojenom dokumentu i naredne godine realizirati niz kapitalnih projekata. Od Evropskog olimpijskog festivala mladih – EYOF preko otvaranja Olimpijskog muzeja, do početka izgradnje hotela na Vidikovcu, izgradnje skijaške staze na Trebeviću, te projekte zaštite kulturno-historijskih objekata.