Sparkasse Bank i EBRD potpisali ugovor: Jačanje malih i srednjih preduzeća

82

Predstavnici Sparkasse Bank dd BiH  i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su danas ugovor o otvaranju posebne kreditne linije namjenjene razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH. Pored kredita koji osiguravaju finansijska sredstva, ovaj ugovor predviđa investicijski poticaj kao i tehničku asistenciju korisnicima kredita.

 Ugovor su potpisali direktor EBRD-a BiH, Ian Brown, Predsjednik Uprave Sparkasse Bank, Sanel Kusturica, te član Uprave Nedim Alihodžić.

Izražavajući zadovoljstvo ostvarenom saradnjom, Ian Brown je izjavio:

Povećanje konkurentnosti malih lokalnih preduzeća je svakako jedan od najvećih izazova i predstavlja ključni cilj u pružanju podrške razvoju lokalne ekonomije. Naš okvirni program obezbjeđuje itekako potrebna sredstva za tu svrhu i nama je veoma drago što danas možemo objaviti da se Sparkasse banka pridružila našim naporima.  Angažman Sparkasse banke, kao snažnog i cijenjenog partnera, će poslati jasan signal poslovnoj zajednici i mi smo uvjereni da će naša ponuda bosanskohercegovačkim poduzetnicima biti široko prihvaćena.”

Govoreći o koristi koju će danas dogovorena kreditna linija imati za mala i srednja preduzeća u BiH, Kusturica je rekao:

Pored finansijskih sredstava, ovim projektom osiguran je i poticaj u iznosu do 15% verificirane investicije, koji se preduzećima vraća nakon njegove uspješne realizacije. Ovaj poticaj usmjeren je na poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više EU direktiva. Nadalje, tu je i tehnička asistencija koju će pružiti konsultanti, koja se odnosi na implementaciju, marketing, prenos znanja, te monitoring i verifikaciju same investicije.“

Nova kreditna linija u iznosu od 5 miliona EUR, predstavlja nastavak uspješne saradnje Sparkasse Bank i EBRD koja je usmjerena na povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH, kao i stvaranje novih vrijednosti u realnom sektoru. Projekat omogućava finansiranje kapitalnih ulaganja u  prehrambeni, metalni, i drvni sektor u Bosni i Hercegovini .