Srbija: Ubicama djece slijedi DOŽIVOTNA ROBIJA

28

Skupština Srbije usvojila je danas “Tijanin zakon” u načelu, koji predviđa doživotni zatvor za ubice djece bez prava na pomilovanje.

Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloljetnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu s prijedlogom Fondacije “Tijana Jurić” koji je podržalo oko 160.000 građana.

Usvajanju zakona prisustvovao je i Igor Jurić, prvi čovjek Fondacije “Tijana Jurić”, koja je i njegov inicijator.

Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična djela za koja je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina.

Ta djela su ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih djela, genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizam…

Izmjene i dopune usklađene su s međunarodnim tijelom koje postavlja globalne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i borbe protiv terorizma.

Uvodi se i novo krivično djelo – napad na advokate, što je u skladu sa predlogom Advokatske komore Srbije.