Šta donose dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH

69

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH u fokusu je javnosti, a posebno policijskih službenika Federacije BiH. Prijedlog je sačinila Vlada Federacije, a uskoro će ovaj priejdlog doći i pred zastupnike Parlamenta FBiH.

Ovim prijedlogom omogućuju se posebni uslovi penzionisanja za policijske službenike koji su u tom svojstvu neprekidno proveli najmanje 15 godine, te koji su u trenutku sticanja uslova za penziju bili i dalje uposleni kao policijski službenici, prenosi NAP.

Lični koeficijent koji se ovim zakonom propisuje utvrđuje se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

Prema predloženoj dopuni, u Zakonu o policijskim službenicima FBiH dodaje se još dva člana.

Članom 104a. propisuju se uslovi za sticanje prava na penziju policijskih službenika i prema ovom članu pravo na penziju pod uslovima predviđenim ovim zakonom imaju policijski službenici koji su imali najmanje 15 godina neprekidnog staža u svojstvu policijskog službenika i koji su u vrijeme sticanja prava na penziju imali svojstvo policijskog službenika.

Pored službenika koji ispunjavaju ove uslove po ovom zakonu moći će se penzionisati i službenici koji su zbog povreda uzrokovanih neposrednim izvršenjem službenih poslova i zadataka proglašeni invalidima 1. kategorije.

Članom 104b. propisuje se da će se poseban staž (vrijeme provedeno u Armiji BiH, HVO-u ili organima unutrašnjih poslova u periodu između 30. aprila 1991. godine do 22. decembra 1995. godine) iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunavati u staž osiguranja za policijskog službenika, uz pismenu saglasnost.

Lični koeficijent koji se ovim zakonom propisuje utvrđuje se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

Vezani članci

POZOVITE 17006 Taši nedostaje još 24.000 KM da ... Za malu Tamaru do ovog momenta prikupili smo oko 30.000 KM, a potrebno je oko 54.000 KM. Broj 17006 aktivan je za malu Tašu do kraja mjeseca pa ćemo z...
Efendić i Imamović o jačanju uloge lokalne samoupr... Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas je posjetio Općinu Novi Grad Sarajevo, gdje se sastao sa načelnikom Semirom Efendićem. Tom prilikom razgova...
Nevidljivi federalni ministar zdravstva: Vjekoslav... Znate li ko je Vjekoslav Mandić? To je Federalni ministar zdravstva kojeg u 4 godine mandata gotovo da nije bilo u javnosti. Uprkos činjenici da je Ur...
Prvi Dodikov susret sa novim ambasadorom SAD: Nels... Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Eric Nelson predao je akreditivno pismo predsjedavajućem Predsjedništva Bosn...