Šta se nalazi u Nacrtu izvještaja Evropskom parlamentu o BiH

41

Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda u svom Nacrtu izvještaja Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta o BiH, a na bazi Izvještaja Evropske Komisije za BiH za 2018., izdvaja zabrinutost zbog izrazitog usporavanja tempa reformi u državi zbog neslaganja između stranaka.

nacrtu izvještaja Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta o BiH koji je urađen na bazi Izvještaja Evropske Komisije za BiH za 2018. navodi se da Komitet pozdravlja podnošenje odgovora BiH na upitnik Komisije, te poziva BiH da blagovremeno odgovori na dodatna pitanja kako bi doprinela mišljenju Komisije o prijavi za članstvo u EU.

Komitet izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja tempa reformi u državi zbog neslaganja između stranaka i predizborne kampanje koja je počela veoma rano.

Komitet žali što nije postignut nikakav kompromis o promjeni izbornog zakona koja je potrebna kako bi se sprovele odluke Ustavnog suda u predmetu Ljubić o izboru članova Doma naroda Federacije BiH, te poziva sve političke lidere da pokažu odgovornost i brzo izmjene izborni okvir kako bi osigurali nesmetanu primjenu izbornog rezultata.

Komitet također poziva na donošenje daljnjih strategija za cijelu zemlju u oblastima kao što su energetika, zapošljavanje i upravljanje javnim finansijama, što će omogućiti dosljedno sprovođenje reformi širom zemlje, kao i pristup daljem IPA finansiranju, te ponovo poziva na usvajanje strategije za ljudska prava širom zemlje.

Žale zbog činjenice da BiH i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima tako što ne izvršavapresude Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) u predmetima Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku, što omogućava jasnu diskriminaciju građana BiH i predstavlja flagrantnu kontradikciju sa vrijednostima EU.

EU Komitet poziva na efikasnije mjere za suzbijanje svih oblika diskriminacije. Konkretno, pozivaju na usvajanje politike o ljudskim pravima i borbi protiv diskriminacije u cijeloj zemlji.

Komitet takođe žali što nema napretka u rješavanju pitanja “dvije škole pod jednim krovom”.

Izrazili su žaljenje i zbog nedostatka napretka u pogledu slobode izražavanja i nezavisnosti medija, jasno odbacujućikonstantne pokušaje političkog i finansijskog pritiska na medije.

Komitet pozdravlja napore usmjerene na promovisanje pomirenja, međusobnog poštovanja i vjerske tolerancije u BiH, ali žale zbog nedostatka napretka u reformi javne uprave. Prepoznali su napore koji se preduzimaju za razvoj nove strategije za reformu javne uprave u cijeloj državi te poziva na njeno brzo usvajanje.

Napominju da ostaju zabrinuti zbog široko rasprostranjene korupcije u BiH i stalnog jaza između deklarativne političke volje za borbu protiv korupcije i nedostatka konkretnih rezultata.

Pozdravili su donošenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme sudstva za period 2014-2018., usvojenog u martu 2017. i uspostavljanje potrebne strukture za izveštavanje i praćenje napretka reforme.

Također pozdravlja usvajanje Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2017-2020. i napredak u implementaciji akcionih planova o mjerama za sprečavanje pranja novca i o finansiranju terorizma.

Na kraju, Komitet je izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja migranata koji dolaze u BiH u posljednje vrijeme i nedostatak koordinacije između različitih nivoa vlasti, te potvrdio da je BiH ostvarila određeni napredak u ekonomskom razvoju i konkurentnosti, ali napominje da je zemlja još uvijek u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalnetržišne ekonomije.