Sutra planirani radovi na vodovodnoj mreži

10

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Nadežde Petrović, Rašida Bešlije, Mekote, Dobrinjska, Franje Vuletića, Ispod Budakovića, Kovači (Stari grad), Džemala Bijedića, Hadži Sulejmanova, Prijepoljčeva, Očaktanum, Smaila Šikala, Vitkovac, Marija Mikulića, Husrefa Redžića, Jukićeva, Prote Bakovića, Avde Palića, Branka Galeba, Himze Polovine i Safeta Pašalića.