Sutra počinje sanacije ulice Štrosmajerova

11

Sanacija pješačke zone u ulici Štrosmajerova – od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa ulicom Zelenih beretki, počet će u subotu, 14.septembra, potvrđeno je iz općinske Službe za investicije i komunalne poslove, zadužene za ovaj projekat. Sutra počinju pripremni radovi na uređenju gradilišta, te postavljanje zaštitnih ograda.

Kao što je prethodno rađeno u ulicama Ferhadija, Sarači, Bravadžiluk i Baščaršijski trg, i u ulici Štrosmajerova skidat će se stara podloga i ploče, te raditi rekonstrukcija vodovodne mreže, rješavanje sistema oborinske odvodnje, postavljanje armirano-betonske podloge i potom novo popločavanje.

Radove u ulici Štrosmajerova načelnik Općne Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić najavio je prošle sedmice na prezentaciji projekata koji se realizuju u Starom Gradu.

“Završili smo veliki projekat rekonstrukcije Ferhadije, a sljedeće sedmice počinjemo radove u ulici Štrosmajerova. I tu će se raditi uklanjanje podloge, zamjena vodovodnih instalacija i novo popločavanje,“ kazao je tom prilikom Hadžibajrić. Općina će ovaj projekat realizovati sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, a vrijednost radova je 550.000 KM.

Prema informacijama iz nadležne službe, radit će se na površini od 1.100 m2, a radovi će se izvoditi tako da se saobraćaj pješaka odvija neometano, jednom stranom ulice.

Sredstva za sanaciju ulice Štrosmajerova obezbijeđena su na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.