Tužilaštvo BiH otvara novu istragu protiv pet osoba u slučaju “Dobrovoljačka”

106

Dana 20. 11. 2018. godine Tužilaštvo BiH donijelo je odluku po svim izjavljenim žalbama u predmetu „Dobrovoljačka“.

Tom Odlukom se Naredba o obustavi istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ 0001145 06 od 17. 01. 2012. godine stavlja van snage u odnosu na pet osoba i naređuje ponovno otvaranje istrage.

– U ostalom dijelu žalbe su odbijene kao neosnovane u odnosu na devet osoba, te je odbačena jedna žalba kao nedopuštena. Ovom odlukom je u potpunosti postupljeno po svim izjavljenim žalbama te je u potpunosti izvršena Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-1638 – navode iz Tužilaštva BiH.

Iz Tužilaštva BiH nisu mogli otkriti o kojih pet osoba je riječ. Podsjećamo, Tužilaštvo BiH u januaru 2012. godine donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Ejupa Ganića, Hasana Efendića, Zaima Backovića, Jovana Divjaka, Jusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hodžića, jer je utvrđeno da u radnjama navednih osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela, objavila je Patria.