Tužilaštvo traži novo suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću

42
Foto: BIRN

Tužilaštvo BiH zatražilo je od Apelacionog vijeća da prvostepenu presudu kojom su Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi za zločine počinjene u selima u okolici Srebrenice ukine, te da se postupak obnovi, piše BIRN.

Odbrane su predložile da se žalba Tužilaštva BiH odbije u cjelosti i potvrdi prvostepena presuda iz oktobra prošle godine.

Tužilaštvo je žalbu izjavilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja.

Tužilac Miroslav Janjić je kazao da je riječ o jedinstvenoj presudi u sudskoj praksi Državnog suda jer se, prema njemu, ona zasniva na imaginarnom dokazu.

On smatra da je prvostepeno Vijeće izreklo jednu presudu, a poslalo drugačiji pismeni otpravak.

“Vijeće u presudi navodi da se poiziva na praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju po kojoj neće cijeniti svaki dokaz pojedinačno i dovoditi ih u vezu, što je suprotno Zakonu o krivičnom postupku ove zemelje”, rekao je Janjić.

U oktobru prošle godine Sud BiH je oslobodio Orića, bivšeg komandanta Armije BiH u Srebrenici i Muhića, pripadnika ovih snaga da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti.

Odbrane Orića i Muhića žalbu Tužilaštva BiH smatraju “konfuznom, nejasnom i nerazumljivom”.

Orićeva braniteljica Lejla Čović je pojasnila da nije tačno da se presuda zasniva na imaginarnom dokazu, kako je rekao tužilac Janjić, već da je riječ o uloženoj službenoj zabilješci na iskaz svjedoka O-1, koju Vijeće sadržajno nije ni cijenilo.

Obje Odbrane navele su da nije tačno da je Vijeće pročitalo jednu a poslalo drugu presudu.

Tužilac je u žalbi naveo da je iskaz svjedoka O-1 vjerodostojan, te da je prvostepeno Vijeće zanemarilo ostale saglasne iskaze s svjedočenjem O-1, što Odbrane smatraju potpuno netačnim.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.