U prvom upisnom roku prijavljeno 600 mališana

133

Upis u prvi razred redovne osnovne škole obavlja se u aprilu i u izuzetnim slučajevima u augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola.

Nakon prvog upisnog roka u aprilu, za predstojeću školsku 2019/2020. godinu, u prve razrede 11 osnovnih škola na području općine Centar upisano je 600 prvačića i to 392 dječaka i 308 djevojčica.

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu do navršene 15. godine života odnosno do završetka osnovne škole. Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života.

Najveći broj prvačića iz Centra – njih 131 će u školskoj 2019/2020. godini pohađati Osnovnu školu Katoličkog školskog centra. U školu „Safvet-beg Bašagić“ upisano je 65 prvačića, a u OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ njih 63.

Osnovnu školu „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ pohađat će 60 prvačića, školu „Isak Samokovlija“ 58, a škole „Nafija Sarajlić“ i „Alija Nametak“ po 56 prvačića. U Osnovnu školu „Hasan Kikić“ upisana su 43 mališana, u školu „Vladislav Skarić“ 28, a u školu „Silvije Strahimir Kranjčević“ 24 djece. Najmanji broj prvačića, njih 16 upisano je u Osnovnu školu „Hasan Kaimija“.

Podsjećamo, Općina Centar će obezbijediti besplatne udžbenike, školski pribor i ruksake za sve prvačiće koji se upišu u 11 osnovnih škola na njenom području, a za tu namjenu je u ovogodišnjem budžetu planirano 90.000 maraka.