U Sarajevu izdato 317 prekršajnih naloga, ugostiteljski objekti najmanje poštuju mjere

13
Od početka marta ove godine do danas, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS (KUIP KS) su izvršili ukupno 9.802 inspekcijska nadzora nad ugostiteljskim i trgovačkim objektima, tržnim centrima, kozmetičkim i frizerskim salonima, pekarama i kladionicama.
Kako je za portal Klix.ba kazala glasnogovornica KUIP-a KS Vildana Brdarić, u tom periodu je izdato 317 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 538.195 KM i 835 rješenja kojima su naređene preventivno-korektivne mjere.

Napomenula je da su od početka epidemije koronavirusa u Kantonu Sarajevo, kantonalni sanitarni inspektori svakodnevno vrše nadzore na terenu na području svih devet općina, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi koje je donio Krizni štab Ministarstva zdravstva KS.

“Istovremeno, prioritetno se postupa i u pogledu izdavanja rješenja o zabrani kretanja osobama koje su bile u direktnom kontaktu s oboljelima od COVID-19 ili s osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom, uključujući i praćenje poštivanja donesenih mjera. Bitno je istaći da su pod stalnim nadzorom i odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene i ustanove socijalne zaštite, vozila javnog gradskog prijevoza, banke i dr. privredni subjekti na koje se donesene naredbe odnose”, navela je Brdarić.

U istom periodu kada je doneseno navedenih 317 prekršajnih naloga, Brdarić je istakla da su inspektori, na osnovu dostavljenih epidemioloških izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo KS donijeli i 4.043 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

“Važno je napomenuti da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavljaju zavodima za javno zdravstvo Federacije i KS, radi vođenja evidencija u skladu s naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva. Također, sva donesena rješenja se dostavljaju i MUP-u KS čiji službenici svakodnevno prate poštivanje mjera o zabrani kretanja na osnovu čega sačinjavaju i inspekciji dostavljaju službene zabilješke o eventualnim kršenjima istih. Na osnovu do sada dostavljenih službenih zabilješki policije, sanitarni inspektori su protiv 28 osoba u KS pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom zbog kršenja zabrane kretanja”, dodala je Brdarić.

Kako je naglasila, rad inspektora na terenu sve do jula ove godine je imao preventivno-korektivni karakter, međutim, nakon pogoršanja epidemiološke situacije i zahtjeva kriznih štabova, osim pojačanog intenziteta u broju nadzora, inspektori su djelovanje na terenu zamijenili represivnijim sankcionisanjem prekršilaca.

“U KS ugostiteljski objekti, posebno nargila barovi, kao i trgovine i dalje su najčešće sankcionisani subjekti nadzora zbog nepoštivanja donesenih higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju širenja koronavirusa”, zaključila je Brdarić.