UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 158 miliona KM

68

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2018. godine iznosili su 1 milijardu i 701 milion KM i veći su za 158 miliona KM ili 10,25% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 1 milijardu i 543 milliona KM. Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 %  finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, etiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH, saopšteno je iz UIO BiH.

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prva tri mjeseca 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV u iznosu od 319 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko iznosili su 1 milijardu i 382 miliona KM i veći su za 133 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Kad su u pitanju samo prihodi prikupljeni u mjesecu martu 2018. Godine UIO je prikupila 575 miliona KM indirektnih poreza što je za 24 miliona KM više u odnosu na mart 2017. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. GODINE

 Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2018. godine raspoređen je iznos od 184 miliona KM. Ostatak sredstava raspoređen je na način da je Federacija BiH dobila 751 milion KM, Republika Srpska 376 miliona KM i Brčko distrikt 41 milion KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva tri mjeseca 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Uprava je u mjesecu martu izvršila prenos sredstava na poseban podračun otvoren u Centralnoj banci BiH za uplate prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva koje su izvršene u mjesecu februaru 2018. godine. Odnosno, shodno članu 9. stav (1) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17) izvršen je prenos prikupljene putarine za autoputeve i druge puteve a prema podacima iz mjesečnog izvještaja o naplaćenim i raspoređenim prihodima za period 01.01.-28.02.2017./2018. od 12.03.2018. godine u iznosu od 25.873.123,77 KM.

Raspodjela prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva vršiće se po metodologiji koju propiše Upravni odbor posebnim aktom.

(Index.ba)