Ukida se Prva epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

53

Imajući u vidu da je došlo do naglog pada koncentracija PM 10 čestica u zraku na svim mjernim stanicama u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajavo, na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, predsjednik Operativnog štaba ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović je odlučio da se ukida Prva epizoda “Pripravnost”.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda tokom narednih dana očekuju se pretežno oblačno vrijeme sa snijegom  ili susnježicom i slabim vjetrom, što će uzrokovati povoljne uslove s obzirom na kvalitet zraka u Sarajevskoj kotlini.

U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo nastavit će kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka, o čemu će blagovremeno informisati javnost.