Umro profesor Zdenko Lešić

59

U Sarajevu je u petak u 84. godini umro Zdenko Lešić.

Na posljednji počinak bit će ispraćen sutra, u 13.30 sati, na Gradskom groblju Bare (Sarajevo), okružen, kako je napisala pjesnikinja Ferida Duraković, onima koji su ga voljeli i kojima je bio drag.

Književni povjesničar i teoretičar, kritičar, esejist, prozaist i prevoditelj s engleskoga jezika Zdenko Lešić je dugogodišnji profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i autor više knjiga iz oblasti nauke o književnosti. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Zdenko Lešić je rođen 1934. na otoku Ugljanu kraj Zadra. Djetinstvo je proveo na dalmatinskim otocima (Ugljan, Brač, Vis). Godine 1940. s roditeljima je došao u Sarajevo gdje je završio osnovnu, učiteljsku i višu pedagošku školu, piše Oslobođenje.

Od 1952. do 1954. radio je kao nastavnik u osnovnoj školi u Kreševu. Filozofski fakultet (Odsjek za povijest jugoslavenskih književnosti) završio je 1957. i bio odmah izabran za asistenta na predmetu Teorija književnosti. Godine 1965. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Književno djelo Ivana Gorana Kovačića. Iste godine izabran je za docenta na predmetu Teorija književnosti. Godine 1971. izabran je za vanrednog, a 1977. za redovnog profesora Filozofskog fakuleta u Sarajevu .

U međuvremenu je kao nastavnik gostovao u Školi za istočnoevropske i slavenske studije Londonskog Univerziteta (1967–1969), na Columbia University u New Yorku (1974), te na Indiana University Bloomington, SAD (1987–1988). Dekan je Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1982/1983. Za dopisnog člana AZU BiH izabran 1987, a za redovnog člana 2002. godine.