Usvojen Program podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo

25

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjem zasjedanju usvojilo je Program podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu.

U javnu raspravu od 30 dana upućeni su nacrti odluka o usvajanju regulacionih planova „Švrakino Selo – Mlakve“ i „Reljevo“.

K znanju je primljena Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2020.-2022., kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.