Veći kvar na hidro – mašinskoj i elektro opremi: Potrošači će se snabdijevati putem cisterni?

58

Zbog većeg kvara na hidro – mašinskoj i elektro opremi, na Pumpnoj stanici “Kobilja Glava”, u visočijim dijelovima naselja/ulica: Gornji Velešići, Kobilja glava, Abdurahmana Muharemije i Reisa Fehima Spahe, od danas u popodnevnim satima, doći će do prekida u vodosnabdijevanju.

Obzirom da je kvar većeg obima i zahtijeva koordiniran rad više službi, pretpostavka je, da će ove aktivnosti trajati minimalno tri dana, o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti potrošače.

U slučaju dužeg prekida u vodosnabdijevanju,  potrošače ćemo snabdijevati putem cisterni, kažu iz ViK-a.