VIK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema

11

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama:  Husage Čišića, Sadžak, Hendekuša, Emerika Bluma, Avde Palića, Trebevička, Porodice Foht, Spomenik, Josipa Slavenskog, Igmanska, Jošanička, Patriotske lige, Gornje Čebedžije, Carina, Gajev  trg, Nova, Safeta Zajke, Rajlovac, Zaima Imamovića, Donji Hotonj, Vranjače, Ložionička, Zmaja od Bosne i Džemala Bijedića.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Danas,  16.04.2019. godine,  u sklopu projekta (NRW) planirano je izvođenje Step Testa u zoni DMA 19 sa mjernim  šahtom u ulici Hasana Bibera, u periodu od 10:00h do 12:00h.

U sklopu navedenih radova doći će do povremenih prekida u vodosnabdijevanju slijedećih ulica: Rudžera Boškovića, Humska, Zahira Panjete, Drinska, Petra Sinana Šaina, Pofalićka, Krivajska, Orašačka i Muhameda Ridžanovića.