VIK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema

15

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama:  Butilska, Zenički Potok, Hendekuša, Dalmatinska, Šeher Čehajina čikma, Nad Lipe čikma, Soukbunar, Nahorevska, Kromolj, Alapi, Nevjestina, Smaila Šikala, Nevesinjska, Urijan Dedina, Kovači, Ismeta Mujezinovića, Patriotske lige, Višnjik, Donji Hotonj, Isaka Samokovlije, Humska,Triglavska, Ive Andrića, Aleja Bosne Srebrene i Vahide Maglajlić.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Za danas, 11.04.2019. godine od 10:00h do 18:00h u sklopu projekta NRW planirano je izvođenje radova na ugradnji mjerne opreme u krugu Rezervoara „Hrid“. U sklopu planiranih radova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju slijedećih ulica: Huremuša, Bistrik, Garaplina, Hrvatin, Bakarevića, Alifakova, Megara, Franjevačka, Ibrahima  hafiza Trebinjca, Hulusina, Turbe, Dugi sokak, Isevića Sokak, Avdage Šahinagića  i Mehmeda Mujezinovića.