VIK: Radovi na vodovodnoj mreži

18

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama

kvarova u slijedećim ulicama: Alberta Fortisa, Čadordžina, Požegina, Sumbul česma, Bačići, Patriotske lige, Jukićeva, Dajanli Ibrahim bega, Nevjestina, Stari drum, Banjska, Butmirska cesta, Ragiba Džinde, Esada Midžića, Hadžisulejmanova i Škaljin sokak.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.