VIKSA: Sarajevska naselja u kojima će se izvoditi radovi na popravkama kvarova

44

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama

kvarova u slijedećim ulicama: Čekaluša čikma, Petrakijina, 8. Marta, Safeta Zajke, Mejlina, Baruthana, Mihrivode, Safvet-bega Bašagića, Sarajevska cesta,Stupsko brdo, Bačići, Doglodi, Bojnik, Dobroševići, Bolnička, Hamida Beširevića, Uglješići, Donja Vogošća, Ugorsko III, Mahmuta Bušatlije, Viteška, Trg heroja, Avde Palića, Ljubljanska, Trnovska, Splitska, Stari drum, Vlakovo, Lasičke Megare, Podigmanska, Nadira Kafedžića, Vahide Maglajlić i  Ramiza Salčina.

Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.