Vlada FBiH odobrila uplatu doprinosa za radnike Krivaje i Aluminija Mostar

124
Arhiva

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, koji su stekli uslove za penziju.

Za ove namjene će, a prema dostavljenom poimeničnom spisku radnika IP Krivaja, biti izdvojena sredstva od 2.584.475,16 KM, deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenom kod Centralne banke BiH, a bit će doznačena Federalnom zavodu PIO.

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za PIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, u ukupnom iznosu od 2.187.423,48 KM. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenom kod Centralne banke BiH.

Sastavni dio današnje odluke je poimenični spisak radnika kojima će biti uplaćeni doprinosi, kao i način raspodjele sredstava.

Privredno društvo Aluminij se obratilo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva  i industrije zahtjevom za dodjelu sredstava neophodnih za uvezivanje radnog staža, uz obrazloženje da je dug za doprinose  nastao  kao  posljedica  rasta  burzovnih  indeksa  cijene  električne energije tokom 3. i 4. kvartala  prethodne  godine, zbog čega je plaćanje postalo neizvedivo. Do tog perioda, Aluminij je uredno uplaćivao doprinose.

(Index.ba)