Vlada FBiH: Uplaćeno 10 miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

29

Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH realizirali su danas Odluku Federalne vlade o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu i, na ime nabavke građevina – smještaj institucija Vlade FBiH,  na račun Energoinvesta uplatili 10.000.000 KM u svrhu plaćanja prvog dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru o kupoprodaji ove poslovne zgrade.

Na ovaj način provedene su odluke sa 122. hitne sjednice Vlade FBiH održane 25. septembra 2018. godine.