Vlada  KS: Utvrđena obaveza svih organa javnog sektora  za objavljivanje svojih opštih akata

75

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva pravde i uprave, usvojila  je danas Uredbu o objavljivanju propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton  Sarajevo. Vlada je ovim  obavezala sve gore navedene subjekte da svoje  opće akte  odnosno osnivačke akte, uredbe, odluke, pravilnike, uputstva, instrukcije, zaključke i inicijative objave na svojim zvaničnim web stranicama i tako ih učine u potpunosti transparentnim i dostupnim javnosti.

Ovom Uredbom  propisano je da svi organi javnog sektora  moraju  imati svoju zvaničnu registrovanu web stranicu  kao i njen obavezan sadržaj  u smislu objave gore navedenih akata  kako, u protivnom,  ne bi snosili  propisane novčane kazne u slučaju njihove neobjave. Takođe, ona preciznije utvrđuje i obavezu koji akti  moraju biti objavljeni u “Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Svrha došenja  uredbe je povećanje transparentnosti u radu u organima javnog sektora te veća pristupačnost javosti njihovom radu, propisima i aktima koje donose i koje imaju ili mogu imati uticaj na širu zajednicu.  U praksi provođenje Uredbe znači da će sve institucije na koje se ona odnosi morati objavljivati  npr. Izvještaj o svom radu  radu, finansijske planove, izvještaje revizija, sve opće akte među kojima su i pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dnevne redove  upravnih, nadzornih odbora, skupština preduzeća i druge akte koji su do sada bili nedostupni javnosti.

“Ovaj akt smatramo posebno važnim  jer kroz ovakvo povećanje transparentnosti rada cjelokupnog javnog sektora, njegovu organizaciju, funkcioniranje i procese odlučivanja smanjujemo prostor rada  ‘iza zatvorenih vrata’ što je svakako posebno važno i u procesima borbe protiv korupcije. Ovo je jedan u nizu propisa koji se već primjenjuju i  koji javnosti približavaju rad i odluke organa  uprave i  javnog sektora” istakala je ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić.