Vlada odobrila tri i po miliona KM za zbrinjavanje radnika Željezare Zenica

76

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, večeras na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća.

Sredstva od prodanih preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH namijenjena su za socijalno zbrinjavanje radnika Željezare Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju.

Riječ je o sredstvima deponovanim na transakcijskom računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH u iznosu od 3.483.654,25 KM, koja će biti uplaćena na račun Željezare Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju, otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica, za socijalno zbrinjavanje radnika zeničke kompanije.

Nakon uplate, stečajni upravnik Željezare Zenica će, bez odgađanja, sredstva transferirati prema radnicima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Odlukom je stečajni upravnik Željezare Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju zadužen da, u roku od 30 dana od nakon uplate sredstava, Vladi FBiH dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Razvojna banka FBiH će sa Željezarom Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju zaključiti ugovor o dodjeli grant sredstava.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Razvojna banka FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i privredno društvo Željezara Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju, svako u okviru svoje nadležnosti.

Vezani članci

Licemjerne SDP-ove “moralne lekcije”: ... Krajnje licemjerna bila je jučerašnja izjava potpredsjednice SDP BiH Segmedine Srne Bajramović o kupovini zgrade za smještaj Vlade FBiH, za što će bit...
Hitna sjednica: Vlada FBiH imenovala predstavnike ... Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 116. hitnoj sjednici koja je održana u Sarajevu, dala ovlaštenje svojim predstavnicima za zastupanje na skupštin...
Vlada FBiH: Kasarna Ušivak u Hadžićima na raspolag... Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upr...
Vlada FBiH odobrila hitnu interventnu nabavku cito... Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu usvojila Informaciju o problemima u vezi deficitarnosti citostatika sa Liste lijekova Fonda solid...