WHO: Loša ideja ukidanje restriktivnih mjera, treba to raditi postepeno

37

Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je danas da države koje planiraju da prekinu svoje mjere izolacije stanovništva, treba da to rade postepeno, u fazama, da ne ukidaju sve restrikcije istovremeno.

Direktor WHO-a za vanredne situacije Mike Ryan rekao je da mjere izolacije uvedene u mnogim zemljama, obuhvataju zatvaranje škola, radnih mjesta, društvenih skupova na javnom mjestu i okupljanja u parkovima.

“Vjerovatno bi bila loša ideja da se ukinu sve restrikcije istovremeno”, rekao je Ryan.

On je rekao da države ne treba da izlaze iz izolacije, a da prethodno nemaju plan kako će zadržati širenje bolesti COVID-19 na nivou koji može da se kontroliše.

“Izolacija smanjuje širenje bolesti. Kada se izolacija ukine, morate imati alternativne metode da zaustavite infekciju”, rekao je Ryan.

Po njegovim riječima, države treba da imaju ustanovljene sistem da detektuju slučajeve zaraze, prate kontakte, stave u karantin slučajeve koji su sumnjivi i da široko testiraju stanovništvo na tu bolest.