Za regulaciju vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća izdvojeno 374.000 KM

43

Kantonalna uprava civilne zaštite: Za sufinansiranje projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća izdvojeno 374.000 KM

Sporazume o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Vogošća potpisali su danas direktori Kantonalne uprave civilne zaštite i Zavoda za izgradnju KS Samir Džihić i Mirza Hulusić s načelnicima Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Senaidom Memićem, te zamjenikom načelnika Vogošća  Fetahom Kadrićem.

Radi se o projektima uređenja korita rijeke Ljubine, koja prolazi kroz naselja Dojnji Čevljanovići, Srednje i Ljubina,  rijeke Zujevine u Mjesnoj zajednici Osjek, te regulacije potoka Resnik u Pazariću.

Kako je naveo direktor Džihić, pružena je podrška općinama koje su do sada imale najveći probleme s poplavama.

Za ovu namjenu Kantonalna uprava civilne zaštite izdvojila je 374.000 KM, a na raspolaganju imaju još oko 125.000 KM, koje se planiraju utrošiti interventno za potrebe i drugih sarajevskih općina.

Ovom prilikom, direktor Džihić je najavio kako će se uskoro krenuti i sa  realizacijom Projekta sanacija klizišta.

Nadzor nad realizacijom Projekta vrši Zavod za izgaradnju Kantona Sarajevo