Započelo uređenje „parka za pse“

144

Predstavnici Općine Centar su u četvrtak, 16. maja 2019. godine zajedno sa predstavnicima fondacije za dobrobit pasa „Dogs Trust“ obišli lokaciju u parku kod Druge gimnazije na kojoj su radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ započeli uređivanje parka za pse.

Fondacija „Dogs Trust“ kao najveća organizacija za dobrobit pasa zbog svoje ekspertize u polju upravljanja populacijom pasa, obnaša savjetodavnu ulogu u realizaciji projekta uređenja parkova za pse na području općine Centar.

Sanja Bianculli, službenica za odnose s javnošću i marketing u Fondaciji Dogs Trust pozdravila je ovu aktivnost lokalne zajednice te istakla mogućnost da Fondacija u budućnosti bude sufinansijer na projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje adekvatnih javnih površina sa sadržajima za pse.

Naime, na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar održanoj 25. oktobra 2018. godine na prijedlog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, odnosno Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, usvojena je Odluka o uslovima držanja kućnih ljubimaca i postupanju sa napuštenim životinjama.

 

Ovom se odlukom uređuju minimalni uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, registracija, uslovi kretanja kućnih ljubimaca, naročito pasa i mačaka u javnim objektima i na javnim površinama, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, uključujući i obavezu pružanja pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama, nadzor nad provođenjem Odluke i novčane kazne za nepridržavanje propisanih odredbi.

Između ostalog, Odlukom je predviđeno i određivanje i obilježavanje lokacija na javnim površinama na području općine Centar gdje će vlasnicima biti dozvoljeno da izvode njihove kućne ljubimce uz pridržavanje obaveze o čistoći javnih površina. Jedna od predviđenih lokacija je park kod sarajevske Druge gimnazije, i to dio parka koji se nalazi uz Ulicu Koševo površine oko 1100 metara kvadratnih.

Kako je predviđeno, prostor je ograđen a bit će podijeljen na dvije zasebne površine za manje i veće pse, te opremljen urbanim parkovskim mobilijarom (klupe, kante za otpad i fekalije). Investitor je Općina Centar, a radove izvodi KJKP „Park“.