Vlada KS i direktor ViK-a dogovorili kupovinu vode sa Pala i tako spasili ViK Pale od stečaja

897

Javno preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale, nakon mnogih špekulacija o stečaju i poskupljenju vode oglasilo saopćenjem.

Naime u saopćenju tvrde kako je u decembru prošle godine menadžment sarajevskog preduzeća VIK Sarajevo jednostrano prekinuo aranžman o kupovini vode sa Jahorinskih vrela. A kako je poznato ViK Sarajevo je bio najveći kupac paljanske vode za piće. Tada su kako navode bili izloženi brojnim napadima i neutemeljenim kritikama. Govorilo se o stečaju. Nakon određenog perioda ponovo je uspostavljena saradnja. Obnovoljena saradnja će obezbijediti da ViK Pale redovno izvršava sve svoje obaveze prema zaposlenim radnicima, dobavljačima i državi, te u kontinuitetu investira u modernizaciju vodovodnog sistema.

Nakon ovog saopćenja na facebook profilu oglasila se bivša direktorica ViK-a Sarajevo Azra Muzur. Ona navodi kako je jedan od razloga njene smjene i taj što je znatno smanjila kupovinu vode iz drugih sistema koji nisu dio javnog vodovodnog sistema kojim upravlja KJKP”Vodovod i kanalizacija”doo Sarajevo.

„Iz pravca Jahorinska vrela u nadležnosti paljanskog vodovodnog preduzeća kupovali smo cca 70 l/s, što je u vrijednosti cca 100 000 KM na mjesečnom nivou. Pored finansijsog efekta, razlog za prestanak kupovine je i taj što smo popravkom velikog broja kvarova cijelog sistema vodosnabdijevanja (skoro 8000) posebno težište opravki skoncentrisali i na lokalitetu zone rezervoara Hambina carina-Pogledine u koju dolazi voda iz pravca Jahorinskih vrela. Intenzivno smo radili i na opravci oko objekata rasteretnih komora i veza između istih“ kaže Muzur.

Boljim upravljanjem cjelokupnog sistema vodosnabdijevanja ViK-a, smanjenjem zahvaćenih količina vode u sistemu za cca 600-700 l/s osigurane su dovoljne količine vode u vodovodnom sistemu.

„Od kraja rata pa do sada smo samo paljanskom vodovodnom preduzeću platili cca 20 miliona. U junu mjesecu tu kupovinu smo sa cca 70 l/s sveli na cca 9 l/s i to isključivo iz tehničkih razloga sa planom potpunog prestanka kupovine“ ističe bivša direktorica ViK-a.

Navela je i kako je početkom 2019.god. pozvana na prezentaciju koja je organizovana u prostorijama Općini Stari Grad. Prezentovano je da se planira na cjevovodu iz pravca Jahorinskih vrela, lokalitet Brusa, obnovi hidroelektrana iz perioda Austrougarske. Hidroelektrana bi imala funkciju muzeja a i proizvodila bi električnu energiju. Na prezentaciji pored paljanskog vodovoda i Elektrodistribucije, pojavili su se i oni koji bi realizacijom tog projekta imali određene benefite.

„Uslov da bi ta hidroelektrana mogla raditi je taj da preduzeće KJKP”ViK” doo Sarajevo kupuje min. 230 l/s vode, što znači više od 3 puta nego što se kupovalo. Naravno poslije te prezentacije sam istakla da sarajevski ViK nema interes ni potrebu za kupovinom ni dosadašnjih količina vode a ne onih koje su 3 puta veće. Također sam istakla da je sistem “Jahorinska vrela”, kao što je to nekad bilo, ostao u sistemu sarajevskog ViK-a, moglo bi se razmišljati o ovom projektu i njegovim benefitoma po naše preduzeće, a ovako mišljenja sam da to ne bi bila povoljna situacija za preduzeće sarajevskog ViK-a“ kazala je na kraju Muzur.