Zijah Sokolović – “Lijevo Desno Glumac”

133

Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo Vam predstavlja fantastičnu predstavu  Zijaha  Sokolovića.  “Lijevo  Desno  Glumac”,  program  koji  se  može  opisati  kao predstava, predavanje, team building, radionica; duhovit, filozofski i kabaretski. Ova predstava pokušati će objasniti i dočarati kako shvatiti da ste ‘glumci u svom teatru’ i kako biti umjetnik u svom životu!

Zijah  A.  Sokolović  je  Ambasador  dobre  volje  UNDP-a  za  toleranciju  i  nenasilje;  osnivačThearta,   Salzburg -Zagreb,   dobitnik   Zlatnog   vijenca   Evropske   Unije,   kao   najbolji   i najkvalitetniji EU projekt u edukaciji djece. Bio je profesor glume na Bruckner univerzitetu u Linzu i gostujući profesor na doktorskim studijama Akademije Umjetnosti u Beogradu.

Za  50  godina  glumačkog  života  dobitnik  je  76  nagrada  za  svoj  umjetnički  rad.  Svaka  “data okolnost” pripada nekoj “prvoj dramskoj radnji”. Kroz ovaj tekst ističe da svaka “prva dramska radnja” ima svog režisera i pisca.

Neka od ključnih pitanja na kojaova predstava pokušava dati odgovore su: Da li naš “život” kao “prvu dramsku radnju” razumijemo objektivno ili subjektivno u “datim okolnostima”? Da li u svakodnevnom životu “prvih dramskih radnji” i mi možemo biti i postati umjetnici? Zašto nam  se  događatekst  “nemam  vremena”  ili  “ako  budem  imao  vremena”  ili  “ako  nađem vremena”?

Predstava će se odigrati u srijedu 19. juna, sa početkom u 20:00 sati, na teatarskoj sceni Centra kulture i mladih u ulici Jelića 1. Cijena ulaznice iznosi 15,00 KM.Ulaznice možete kupiti u Centru   kulture   i   mladih   Općine   Centar   (ulica   Jelića   br.   1)   od   9.00   do   21.00   sat