Znanje se množi dijeljenjem: Promovirana knjiga ‘Neurohirurgija’ prof.dr. Kemala Dizdarevića

161

Pod motom ‘znanje se množi dijeljenjem’ u Sarajevu je promovirana knjiga prof. dr. Kemala Dizdarevića ‘Neurohirurgija’.

Kemal Dizdarević rođen je u Sarajevu 1969. godine, specijalizaciju iz neurohirurgije položio je 2000. godine nakon edukacije u relevantnim internacionalnim centrima od USA do Japana. Položio je evropski ispit iz nerohirurgije pred EANS-om 2004. godine. Magistrirao je 2003., a doktorirao 2007. Subspecijalista je cerebrovaskularne hirurgije koju je zajedno sa hirurgijom baze lobanje etablirao u BiH. Osnivač je prve Neurohirurške intenzivne jedinice u BiH. Prošao je sve faze akademskog napredovanja, vanredni profesor na Univerzitetu u Sarajevu je postao 2012. i sada konkurira u zvanje redovnog profesora. Operirao je na hiljade neurohirurških pacijenata, objavio preko 180 bibliografskih jedinica.

Bio je pozivni predavač na velikom broju relevantnih internacionalnih neurohirurškim skupova. Dobitnik je Plakete Ljekarske komore za razvoj zdravstva od 1992. do 2009. godine. Najcitiraniji je neurohirurg u BiH u relevantnim bazama podataka.

Akademik Lidija Lincender-Cvijetić, potpredsjednica ANU BiH kazala je da je ‘Neurohirurgija’ jedinstvena na ovim prostorima.

– Obuhvata kompletnu oblast neurohirurgije i baziran je na direktnom autorovom operativnom iskustvu i dosadašnjim bazičnim i kliničkim istraživanjima iz oblasti neuronauka – istakla je Lincender-Cvijetić.

Promotori su bili primarijus dr. Fahrudin Kulenović, prof. dr. Aida Sarač-Hadžihalilović i prof. dr. Ismet Gavrankapetanović. Na promociju je došao i prof. dr. Faris Gavrankapetanović.