Zvizdić i dalje šuti o duplim odgovorima na Upitnik EU: 10 opasnosti sa nesagledivim političkim posljedicama za državu BiH

360

U Rezoluciji Vijeća Evrope koju će sutra usvojiti Parlamentarna skupština na zasjedanju u Strasbourgu  između ostaloga stoji:

-Parlamentarna skupština Vijeća Evrope pozdravila je dugoočekivano objavljivanje rezultata Popisa stanovništva i domaćinstava 2016. godine koji je proveden 2013. godine.

Još jedna međunarodna institucija, pored EUROSTAT-a, tako će priznati kao jedine legalne rezultate popisa koji je provela Agencija za statistiku BiH. Nigdje se nijednom riječju ne spominje nezakoniti popis koji je krajem 2016. godine provela Republička komisija za statistiku RS, niti se uzima kao validan.

Međutim, to očigledno neće spriječiti predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da u dogovoru sa premijerkom RS Željkom Cvijanović i federalnim premijerom Fadilom Novalićem, spakuje i u Brisel otpremi dva različita odgovora o rezultatima popisa.

Kakvu štetu državi Bosni i Hercegovini Zvizdić nanosi ovim potezom? Taksativno se može navesti nekoliko realnih opasnosti, sa politički nesagledivim posljedicama.

  1. Davanje državnosti entitetu Republika Srpska
  2. Preuzimanje i direktno narušavanje nadležnosti državne institucije za statistiku 
  3. Nepoštivanje Ustavnog suda BiH
  4. Kršenje člana 239. Krivičnog zakona BiH

( Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina)

  1. Mijenjanje demografske strukture BiH
  2. Urušavanje zakonitosti i vladavine prava
  3. Urušavanje BDP
  4. Remećenje raspodjela PDV-a
  5. Urušavanje anketnih istraživanja 
  6. Brisanje 58.000 ljudi sa Popisa

Osim saopštenja za javnost u kojem se obračunava sa opozicionom SDP, Zvizdić do sada nije dao pojašnjenje javnosti o Uputniku EU i slanju duplih odgovora na sporna pitanja, među kojima je i popis stanovništva.

Također, o spornim pitanjima i odgovorima ne želi informisati ni Parlamentarnu skupštinu BiH jer se radi o “povjerljivim podacima”.

Oglasila se zato premijerka Cvijanović koja je otvoreno potvrdila da se za sporna pitanja koristili nepriznati podaci iz Republičkog zavoda za statistiku RS.

Stranka demokratske akcije još uvijek se ne oglašava. Da li će se držati zaključaka posljednje sjednice Glavnog odbora gdje je između ostaloga data puna podrška Zvizdiću u njegovom radu, ili će pak politički opasni potezi koje povlači predsjedavajući Vijeća ministara ipak ih otrijezniti da kažu “stop” slanju duplih odgovora u Brisel, država je bitna a ne ambicije pojedinaca na funkcijama.

(Edina Latif)